Cast & Crew

Vor der Kamera:  
   
Zhenya Maryana Spyvak
Boris Alexey Rozin
Alyosha Matvey Novikov
Masha Marina Vasilyeva
Anton Andris Keishs
Koordinator Alexey Fateev
   
   
Hinter der Kamera:  
   
Regie Andrey Zvyagintsev
Drehbuch Oleg Negin
Andrey Zvyagintsev
Produzenten Alexander Rodnianski
Sergej Melkumov
Koproduzent Gleb Fetisov
Kamera Mikhail Krichman
Szenenbild Andrej Pongrativ
Kostüm Anna Bartuli
Ton Andrej Dergachev
Filmmusik Evgeni Galperin
Schnitt Anna Mass
   
   
Trailer
Trailer
X